Skip to main content

Velkommen til børnehaven Klokkeblomst

Børnehaven Klokkeblomst er bygget på antroposoffen Rudolf Steiners pædagogik:

  • At være omgivet af natur og naturmaterialer
  • At kunne udfolde sig kreativt gennem de forskellige årstider og fester
  • At hverdagen er bygget op af faste rytmer
  • At høre eventyr og være med til sangleg hver dag
  • At blive lagt mærke til som et helt specielt og dejligt barn
  • Barnets behov
  • At lære gennem lege og sanseoplevelser
  • At være omgivet af efterligningsværdige voksne som forbilleder af tryghed og kærlighed.

Hver dag fortælles en remse eller et folkeeventyr af og til ledsaget af et dukkespil. I eventyrenes malende beskrivelser oplever barnet i drømmende form menneskets møde med godt og ondt og muligheden for at udvikle sand menneskekærlighed gennem dette møde. Ved årstidsfesterne fortælles legender og der berettes levende om naturens gang i forhold til den pågældende fest.

Vi går meget op i at børnene bliver selvhjulpne. Børnene skal selv få tilfredsstillelsen af at have gjort noget på egen hånd og mærke den sunde indre glæde af at have overkommet forhindringer gennem egne gentagne forsøg.