Ledelsen

Bestyrelse

Klokkeblomsts øverste myndighed er bestyrelsen. Bestyrelsens formål er at støtte og hjælpe børnehaven.
Bestyrelsen består af 5 personer:

  • 1 Antroposofisk medlem
  • 3 repræsentanter fra forældrekredsen jvf. børnehavens vedtægter
  • Børnehavens leder.

Klokkeblomst er en puljebørnehave

Klokkeblomst har puljeoverenskomst med kommunen. Det betyder, at børnehaven selv står for deres venteliste. For børnehaven er det rart, da det skaber bedre personlig kontakt med forældrene fra starten samt en større mulighed for at formidle, hvad forældrene skriver deres børn op til.

Støtteforeningen

Støtteforeningens formål er støtte børnehaven økonomisk. Alle forældre til børn i børnehaven bliver automatisk medlem af Støtteforeningen ved barnets start i børnehaven.
Støtteforeningen består af valgte forældrerepræsentanter. I samarbejde med lederen står de bl.a. indkøb af større ting samt for det praktiske ved julefest, arbejdsdag og majfest.

Midler til Støtteforeningen kommer bl.a. fra venteliste-indtægterne samt fra betaling for juli-måned

Alle kan være passiv medlem af Støtteforeningen og herved støtte børnehaven ved at betale et frivilligt beløb hver år.

Lukket for kommentarer.