Procedure om fravalg af kommunal frokostordning

Valg til fravalg af kommunens frokostordning

Folketinget vedtog 25. november 2008 lov om frokostmåltid i daginstitutioner.

Loven forpligter alle landets daginstitutioner til fra den 1. januar 2010 at tilbyde alle børn et frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. I forbindelse med loven blev det også besluttet, at der skal være mulighed for at fravælge den kommunale frokostordning.

Børnehaven har aktuelt fravalgt den kommunale frokostordning og i stedet valgt en sund vegetarisk og biodynamisk/økologisk frokostordning. I loven omtales denne frokostordning som forældrearrangeret, idet den er besluttet af forældrene. Det er dog personalet, der i det daglige står for frokostordningen og sørger for indkøb og tilberedning mv.

Der skal ifølge loven afholdes valg til fravalg af kommunens frokostordning. I Klokkeblomst afholdes valget hvert andet år i ulige år i efteråret.

Det er bestyrelsen der står for afholdelse af valg.

Forældregruppen får udleveret stemmeseddel, hvor de kan angive om de er ’FOR’ eller ’IMOD’ fravalg af den kommunale frokostordning. Forældrene har én stemme pr. barn.

Stemmesedlen skal leveres tilbage til Klokkeblomst senest 1 uge efter udleveringen af stemmesedler. Det vil for de forældre, der ikke afleverer en udfyldt stemmeseddel tilbage til Klokkeblomst inden tidsfristen, blive anset som, at de ikke ønsker at deltage i afstemningen.

Resultatet af afstemningen fastlægges på følgende måde:

Hvis der er flere ’FOR FRAVALG’ end ’IMOD FRAVALG’ stemmer vil den kommunale frokostordning blive fravalgt, og der vil i det tilfælde ikke være en kommunal frokostordning i børnehaven fra d. 1. januar i det efterfølgende år og 2 år frem.
Hvis der er flere ”IMOD FRAVALG” end ’FOR FRAVALG’ stemmer vil den kommunale frokostordning blive tilvalgt, og der vil i det tilfælde være en kommunal frokostordning i børnehaven fra d. 1. januar i det efterfølgende år og 2 år frem.
Hvis der er lige mange ’FOR’ og ’IMOD’ stemmer vil bestyrelsen træffe beslutning om kommunens frokostordning skal fra- eller tilvælges for perioden fra d. 1. januar i det efterfølgende år og 2 år frem.
Resultatet af afstemningen offentliggøres på børnehavens hjemmeside senest 1. december.

Hvis den kommunale frokostordning fravælges, fortsætter den forældrearrangerede frokostordning.

Lukket for kommentarer.