Pædagogikken

Vi arbejder ud fra følgende tre punkter i dagligdagen:

  • Efterligning
  • Forbillede
  • Rytme

Dette er for at støtte barnet og skabe sunde og trygge rammer som det kan vokse og udfolde sig i.

Barnet er et efterlignende væsen

Det lille barn efterligner alt hvad de voksne gør og alt hvad der sker i dets omgivelser. Ud fra dette gør man alt for at omgivelserne og de voksne og deres gøremål bliver til glæde for det lille efterlignende barn. Vi forbereder årstidsfester, laver mad i børnehaven hver dag, gør rent, laver nyt eller reparerer gammelt legetøj mm.

Barnet er et sansende væsen

Barnet sanser alt i dets omgivelser, det er et stort sansende væsen, som ikke er i stand til selv at sortere hvad det ønsker at få ind. De sanser barnet optager, påvirker barnets videre udvikling. Derfor tilstræbes det at give barnet så mange ægte sanseoplevelser som muligt: gennem omgangen med naturægte materialer, en biodynamisk og økologisk kost og oplevelser med de 4 elementer – jord, luft, ild og vand.

Barnet er et rytmisk væsen

Barnet får den mest harmoniske opvækst når det er omgivet af faste rytmer. Det skaber tryghed for barnet. Udfra dette bygges børnehaven op med faste dag-, uge- og årsrytmer, som så vidt muligt forsøges overholdt. I disse rytmer tages der hensyn til dagens gøremål samt en vekslen mellem aktiviteter og tid til børnenes frie leg og udfoldelse. Et år er lang tid for et barn. At noget fejres på samme måde år efter år giver genkendelsesglæde og er med til at skabe tryghed og tillidsfølelse hos barnet.

Lukket for kommentarer.