Takster

Forældrebetaling i 2023

Børnehaven Klokkeblomst er en privat institution under Gentofte Kommune. Det er muligt at få plads uanset hvilken kommune, I bor i.

Takster, fuldtid:
Pris pr. vuggestuebarn (under 3 år) i 2023 er 4.485 kr. inkl. frugt og mad.
Pris pr. børnehavebarn (over 3 år) i 2023 er 3.075 kr. inkl. frugt, mad og eurytmi.

Økonomisk friplads og søskenderabat

Regler om friplads og søskenderabat er også gældende for Klokkeblomst. Det er den kommune, I bor i, der bevilliger fripladstilskud, og det skal søges gennem kommunens hjemmeside.

I får automatisk søskendetilskud, hvis I er berettiget til det, så det skal der ikke søges om.

Kontakt venligst børnehavens leder, hvis har spørgsmål til dette.

Find Børnehaven Klokkeblomst’s kontaktoplysninger.

Lukket for kommentarer.