Plads under særlige vilkår

Deltidsplads

Forældre på barsels- eller forældreorlov har mulighed for at få en deltidsplads til ældre søskende som er indskrevet i Klokkeblomst. Med en deltidsplads har
ældre søskende mulighed for at være i børnehaven op til 25 timer om ugen i tidsrummet 9-14. Deltidspladsen er for en sammenhængende periode. Det er
jeres kommune, der bevilliger deltidspladser, og det skal søges gennem kommunes hjemmeside.

Takster, deltid:
Pris pr. vuggestuebarn uanset alder i 2021 er 2.303 kr. inkl. frugt og mad.
Pris pr. børnehavebarn uanset alder i 2021 er 2.453 kr. inkl. frugt, mad og eurytmi.

Lukket for kommentarer.