Indmeldelse og venteliste

Indmeldelse

Kontakt os gerne, hvis I ønsker, at jeres barn skal have sin hverdag i Klokkeblomst. Hvis vi har ledige pladser for dit barns alder, tager vi en snak om, hvornår jeres barn kan starte, gensidige forventninger og indkøring.

Det er muligt at få plads i Klokkeblomst uanset hvilken kommune, I bor i. Vi har børn fra bl.a. Gentofte, Vangede, Søborg, Nordvest, Nørrebro og Østerbro.

Venteliste

I Klokkeblomst er der plads til op til 24 børn i alderen 2 – 6 år. Har vi ingen ledige pladser, kan I skrive jeres barn på venteliste. Så kontakter vi jer, hvis vi får plads til at byde jer velkommen.

Pris

For at stå på venteliste: 200 kr.

Vi har en merbetaling opdelt på alder, som dækker mad og eurytmi:

  • For de 2-årige: 750 kr. pr. måned
  • For de 3-6 årige: 900 kr. pr. måned

Orienter jer derudover gerne på jeres kommunes hjemmeside under takster for børneinstitutioner og brugerbetaling. 

Find Børnehaven Klokkeblomst’s kontaktoplysninger.

Lukket for kommentarer.