Indmeldelse og venteliste

Opskrivning/indmeldelse

Hvis man ønsker at få sit barn skrevet op til børnehaven, skal man kontakte børnehaven på mail eller telefon. Så kan vi sammen aftale en dag hvor I kommer ned og ser børnehaven, og vi kan fortælle mere om vores pædagogiske hverdag og gensidige forventninger.

Vi modtager børn fra 2-6 år

Hvis man efter besøget ønsker en plads i børnehaven, skal man udfylde et indmeldelsesskema, som skal afleveres til børnehaven.

Det er muligt at få plads i klokkeblomst uanset hvilke kommune i bor i. Vi har børn fra både Gentofte, Gladsaxe, København, og omegn

Indkøring

Vi ser gerne at den første uge i barnets tid i børnehaven bliver brugt til at give barnet en glidende start.

Derfor må I afse tid til at være med i børnehaven den første uge så lidt eller meget som det nu behøves.

Dette giver jer også en fin lejlighed til at opleve lidt af hverdagen i børnehaven.

Udmelding

Hvis og når man ønsker at udmelde sit barn fra børnehaven, skal det ske med en måneds varsel.

Enten den 1. eller 15. i måneden skal I fortælle det til børnehaven og ligeledes kontakte jeres bopælskommune.

Vi har en merbetaling opdelt på alder, som dækker mad og eurytmi:

  • For de 2-årige: 750 kr. pr. måned
  • For de 3-6 årige: 900 kr. pr. måned

Orienter jer derudover gerne på jeres kommunes hjemmeside under takster for børneinstitutioner og brugerbetaling. 

Find Børnehaven Klokkeblomst’s kontaktoplysninger.

Lukket for kommentarer.