Skip to main content

Meld dit barn ud af børnehaven


Udmeldelse / Opsigelse


Skal I flytte, eller ønsker I af anden årsag at melde jeres barn ud af Børnehaven Klokkeblomst?

Kontakt os i så fald venligst, så vi sammen kan sikre en god afslutning i Klokkeblomst for jeres barn.

Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt med et varsel på to måneder til den 1. i en måned. Der henvises i øvrigt til børnehavens vedtægter § 14 om udmeldelse / opsigelse af børn.

Find Børnehaven Klokkeblomst’s kontaktoplysninger.