Skip to main content

Takster


Forældrebetaling i 2024


Børnehaven Klokkeblomst er en privat institution under Gentofte Kommune. Det er muligt at få plads uanset hvilken kommune, I bor i.

Takster, fuldtid:

Pris pr. vuggestuebarn i 2024 er 4.762 kr. inkl. frugt og mad. 
Pris pr. børnehavebarn i 2024 er 3.178 kr. inkl. frugt, mad og eurytmi.


Økonomisk friplads og søskenderabat


Regler om friplads og søskenderabat er også gældende for Klokkeblomst. Det er den kommune, I bor i, der bevilliger fripladstilskud, og det skal søges gennem kommunens hjemmeside.

I får automatisk søskendetilskud, hvis I er berettiget til det, så det skal der ikke søges om.

Kontakt venligst børnehavens leder, hvis har spørgsmål til dette.

Find Børnehaven Klokkeblomst’s kontaktoplysninger.

Plads under særlige vilkår


Deltidsplads


Forældre på barsels- eller forældreorlov har mulighed for at få en deltidsplads til ældre søskende som er indskrevet i Klokkeblomst. Med en deltidsplads har
ældre søskende mulighed for at være i børnehaven op til 25 timer om ugen i tidsrummet 9-14. Deltidspladsen er for en sammenhængende periode. Det er
jeres kommune, der bevilliger deltidspladser, og det skal søges gennem kommunes hjemmeside.