Skip to main content

Om Klokkeblomst

Børnehaven Klokkeblomst er en privat institution under Gentofte Kommune og ligger i gå afstand fra Vangede station. Det er muligt at få plads, uanset hvilken kommune I bor i.

Vi modtager børn i alderen 2½ – 6 år.

Klokkeblomst er en lille børnehave, og vi har omkring 26 børn i alt. Til børnehavens bygning har vi en lille gårdhave. Derudover ligger der grønne arealer og en stor legeplads, som vi jævnligt benytter.

Personalegruppen består af:

  • Rikke, Steinerpædagog og leder af børnehaven
  • Maroua, Steinerpædagog
  • Cathrine, Steinerpædagog
  • Rachida, pædagogmedhjælper

Personalet har medio august 2019 være på førstehjælpskursus og alle har bestået kurset.
Førstehjælpsbevis august 2019 (pdf).

Vikarer og praktikanter

I Klokkeblomst har vi som regel 1-2 praktikanter fra Rudolf Steiner Seminaret.

Vi lægger vægt på, at børnene møder de samme voksne hver dag, så hverdagen er tryg og genkendelig. Ved sygdom og ferie i personalegruppen benytter vi os derfor af fast tilknyttede vikarer.

Pædagogikken


Vi arbejder ud fra følgende tre punkter i dagligdagen:

  • Efterligning
  • Forbillede
  • Rytme

Dette er for at støtte barnet og skabe sunde og trygge rammer som det kan vokse og udfolde sig i.

Barnet er et efterlignende væsen


Det lille barn efterligner alt hvad de voksne gør og alt hvad der sker i dets omgivelser. Ud fra dette gør man alt for at omgivelserne og de voksne og deres gøremål bliver til glæde for det lille efterlignende barn. Vi forbereder årstidsfester, laver mad i børnehaven hver dag, gør rent, laver nyt eller reparerer gammelt legetøj mm.

Barnet er et sansende væsen


Barnet sanser alt i dets omgivelser, det er et stort sansende væsen, som ikke er i stand til selv at sortere hvad det ønsker at få ind. De sanser barnet optager, påvirker barnets videre udvikling. Derfor tilstræbes det at give barnet så mange ægte sanseoplevelser som muligt: gennem omgangen med naturægte materialer, en biodynamisk og økologisk kost og oplevelser med de 4 elementer – jord, luft, ild og vand.

Barnet er et rytmisk væsen


Barnet får den mest harmoniske opvækst når det er omgivet af faste rytmer. Det skaber tryghed for barnet. Udfra dette bygges børnehaven op med faste dag-, uge- og årsrytmer, som så vidt muligt forsøges overholdt. I disse rytmer tages der hensyn til dagens gøremål samt en vekslen mellem aktiviteter og tid til børnenes frie leg og udfoldelse. Et år er lang tid for et barn. At noget fejres på samme måde år efter år giver genkendelsesglæde og er med til at skabe tryghed og tillidsfølelse hos barnet.

Eurytmi


Eurytmi betyder ”smukke, harmoniske bevægelser” og er en kunstart, som giver børnene mulighed for at udtrykke indre sjælelige oplevelser. Børnene fra ca. 3 år og opefter har eurytmi en gang om ugen på tirsdage. Varighed er ca. 15 –20 min. og forløbet er bygget op omkring længere eller mindre små historier der fortælles af eurytmisten. Hertil bevæger børnene alle kroppens lemmer i efterligning af eurytmistens bevægelser, som laves i samklang med lydene i de små rytmiske vers, klangspil og klokker mm

Årstidsfester


Årstidsfesterne er en vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Som perler på en snor, holdes festerne gennem året og kalder forventningerne og genkendelsens glæde frem i børnene. Op til og under disse fester laver vi mange forskellige kreative ting med bø


Høstfest


I begyndelsen af september fejres Høstfesten. Årets første større arrangement er den dag, hvor vi tager ud til bondegården. Vi møder dyrene og med bonden høster vi lidt korn med le. Kornet tager vi med hjem og tærsker og kværner. Melet bager vi til brød og af mælkens fløde laver vi smør. Derefter inviterer vi alle børnehavens familier med til festen, hvor vi synger høstsange og nyder vores bagværk.


Sankt Michaelsfest


I slutningen af september finder vi det krystalklare lys i os selv og i den mørke tid, og bruger det til at fejre Sankt Michaelsfesten, hvor riddere med ædelt mod går til kamp mod dragen og alt onde. Vi spiser drageblodssuppe (rødbedesuppe) og laver brødsværd til festen (uden forældre).


Lanternefest


I november bringer børnene deres forældre til Lanternefest i børnehaven. En mørk aften møder vi ”Morten Vægter”, lyser med vores lanterne, synger lanternesange og håber, at Morten igen i år bringer sol- måne- og stjernekager bagt af hans kone til børnehavens børn.


Advent og julefest


Ved Advent går vi alle ind i adventsspiralen og tænder vores lys for at byde december velkommen. Vi har nissesanglege om morgenen og ved frokost tænder vi adventskransen. I december øver vi krybbe/hyrdespillet efter maden i stedet for eventyr.

Til julefesten inviteres børnenes familier og bedsteforældre til at se krybbespillet.

Vinterfest


Kroning til vinterfesten


I februar brydes de lange mørke dage og fasten er over os. Vinterfesten holdes over et fællestema som børnene udklædes efter. Der fejrer vi fastelavn i børnehaven om morgenen og lukker børnehaven tidligt.


Påskefest


Påsken fejres og hovedvægten er lagt på fejringen af opstandelsen i naturen. Vi laver kyllinger og påskeharer, og børnene sår karse og oplever hvordan det spirer og gror. Det grønne i naturen og blomsterne stråler om kap med solen. Haren og ægget er fra gammel tid symboler på frugtbarhed, og vi forbereder os til en frugtbar forår og sommer.


Majfest


I starten af maj holdes Majfest sammen med vores årlige arbejdslørdag. Vi danser om majstangen, synger, spiser frokost sammen og frisker børnehaven op.


Pinsefest


Pinsefesten er lyset, lethedens og vingernes fest. Derfor laver vi pinsefugle med børnene, som vi flyver med fredagen før pinse. Festen holdes på Frilandsmuseet, hvor børnene så vidt muligt kommer i hvidt tøj. Vi kører hestevogn og spiser vores medbragte madpakker. Børnene bliver både afleveret og hentet på Frilandsmuseet. Vi anbefaler, at de 2-årige holder fri den dag, da der ikke er mulighed for hvilestund.


Sommerfest


Efter Pinsefesten afsluttes året med Sommerfesten under åben himmel. Vi tager afsked med de store børn, der skal videre, og børnehaven ønsker en god sommer til alle.

 

Ledelsen


Bestyrelsen

Klokkeblomsts øverste myndighed er bestyrelsen. Bestyrelsens formål er at støtte og hjælpe børnehaven.
Bestyrelsen består af op til 6 personer:

  • 3 menige medlemmer og 2 suppleanter fra forældrekredsen jf. børnehavens vedtægter
  • 1 Antroposofisk medlem

Aktuelt består bestyrelsen af:

En formand
3 menige medlemmer
2 supleanter
1 antroposofisk medlem.


Procedure om fravalg af kommunal frokostordning


Valg til fravalg af kommunens frokostordning

Folketinget vedtog 25. november 2008 lov om frokostmåltid i daginstitutioner.

Loven forpligter alle landets daginstitutioner til fra den 1. januar 2010 at tilbyde alle børn et frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. I forbindelse med loven blev det også besluttet, at der skal være mulighed for at fravælge den kommunale frokostordning.

Børnehaven har aktuelt fravalgt den kommunale frokostordning og i stedet valgt en sund vegetarisk og biodynamisk/økologisk frokostordning. I loven omtales denne frokostordning som forældrearrangeret, idet den er besluttet af forældrene. Det er dog personalet, der i det daglige står for frokostordningen og sørger for indkøb og tilberedning mv.

Der skal ifølge loven afholdes valg til fravalg af kommunens frokostordning. I Klokkeblomst afholdes valget hvert andet år i ulige år i efteråret.

Det er bestyrelsen der står for afholdelse af valg.

Forældregruppen får udleveret stemmeseddel, hvor de kan angive om de er ’FOR’ eller ’IMOD’ fravalg af den kommunale frokostordning. Forældrene har én stemme pr. barn.

Stemmesedlen skal leveres tilbage til Klokkeblomst senest 1 uge efter udleveringen af stemmesedler. Det vil for de forældre, der ikke afleverer en udfyldt stemmeseddel tilbage til Klokkeblomst inden tidsfristen, blive anset som, at de ikke ønsker at deltage i afstemningen.

Resultatet af afstemningen fastlægges på følgende måde:

Hvis der er flere ’FOR FRAVALG’ end ’IMOD FRAVALG’ stemmer vil den kommunale frokostordning blive fravalgt, og der vil i det tilfælde ikke være en kommunal frokostordning i børnehaven fra d. 1. januar i det efterfølgende år og 2 år frem.
Hvis der er flere ”IMOD FRAVALG” end ’FOR FRAVALG’ stemmer vil den kommunale frokostordning blive tilvalgt, og der vil i det tilfælde være en kommunal frokostordning i børnehaven fra d. 1. januar i det efterfølgende år og 2 år frem.
Hvis der er lige mange ’FOR’ og ’IMOD’ stemmer vil bestyrelsen træffe beslutning om kommunens frokostordning skal fra- eller tilvælges for perioden fra d. 1. januar i det efterfølgende år og 2 år frem.
Resultatet af afstemningen offentliggøres på børnehavens hjemmeside senest 1. december.

Hvis den kommunale frokostordning fravælges, fortsætter den forældrearrangerede frokostordning.